Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

Tunga eller så kallad sjötunga är en populär plattfisk som ofta finns i svenska fiskdiskar. Tungan kan bli mellan 50 och 60 cm lång.

Rödtungan är en plattfisk som ofta saluförs som ”sjötunga” eller ”tunga”. Eftersom kontrollen av fisket på rödtunga är dålig och fisket har ökat, bör man gå försiktigt fram. Rödtungan är plattfisk som håller till på sand- och lerbottnar på 50–1 000 meters djup. Födan består främst av bottenlevande ryggradslösa djur. Tungan kan leva i över 20 år men på senare år har det blivit sällsynt med exemplar som är över 10 år gamla. Den fiskas huvudsakligen med trål och snurrevad.

WWFs råd