Abborre

Perca fluviatilis

Sveriges vanligaste fisk känns igen på sina svarta tvärränder och sin taggiga främre ryggfena med en svart prick baktill.

Abborren är en av våra vanligaste rovfiskar och lever ofta i stim. Den jagar framförallt i gryningen och skymningen. Den når sällan över tvåkilosstrecket, men kan väga upp till runt fyra kg. Abborren sägs nappa på allt och har därför länge varit populär i mete och sportfiske.


Förekomst

Abborren lever i sötvatten och brackvatten i hela Sverige.


Fångstmetoder

Abborren fiskas med garn, fällor, ryssjor och krok.

WWFs råd