Bläckfisk, åttaarmad

Octopus vulgaris

Bläckfiskar kan förekomma både fritt simmande ute till havs samt nere i djupet vid bottnen på 200–500 meters djup. Alla bläckfiskar är rovdjur.

Åttaarmad bläckfisk har långsam tillväxt och är därför mycket känslig för överfiske. Octopus vulgaris kan bli upp till 130 cm men är könsmogen redan vid 10 cm ungefär. Den lever i hålor på steniga, sandiga och gyttjiga bottnar vid kusten, ned till 150 m djup. Födan består av andra blötdjur, kräftor och musslor. Bläckfisk fångas med trål samt som bifångst i andra fisken.


Förekomst

Åttaarmad bläckfisk lever i tempererade och tropiska hav.


Fångstmetoder

Bläckfisk fångas med lina, burar eller trål samt som bifångst i andra fisken.

WWFs råd