Bläckfisk, tioarmad

Loligo vulgaris, Loligo spp, Illex argentinus, Sepia pharaonis

Tioarmade bläckfiskar har oftast tio armar, men det finns några arter inom gruppen som trots sitt namn bara har åtta.

Tioarmad bläckfisk är en artgrupp som inte är särskilt känslig för fiske eftersom den förökar sig snabbt och som längst lever i 1,5–3,5 år.  De lever i hålor på steniga, sandiga och gyttjiga bottnar vid kusten, ned till 150 meters djup. Födan består av andra blötdjur, kräftor och musslor. Leken sker om hösten då de kommer in för att para sig på grunt vatten. Kroppen är spolformig, huvudet med mun och ögon sitter närmast tentaklerna. Många bläckfiskar kan ändra färg, vissa kan till och med ändra hudens textur. Genom att ändra utseendet kan de lättare gömma sig bland stenar, koraller och andra marina organismer. Detta kommer väl till pass både vid jakt och när fara hotar. Loligo vulgaris blir ca 90 cm lång. Den är oftast roströd eller brunröd till färgen.

 


Förekomst

Atlanten, inklusive Nordsjön och Medelhavet.


Fångstmetoder

Bläckfisk fångas med lina, burar eller trål samt som bifångst i andra fisken.

WWFs råd