Flodkräfta, Sötvattenkräfta

Astacus astacus, Pacifastacus sp, Astacus leptodactylus, Procambrius clarkii, Pacifastacus leniusculus

I Sverige finns två arter sötvattenskräftor: flodkräfta och den introducerade signalkräftan

Kräftor lever i sötvatten – i sjöar och strömmande vattendrag. De trivs på steniga bottnar med gott om små gömställen. De är allätare och äter bland annat löv, insekter, fisk och kadaver. Jakt för föda sker framförallt i skymningen och under natten. Kräftor blir könsmogna vid 2–6 års ålder. Leken äger rum på hösten, under september och oktober månad.


Förekomst

Signalkräftan kommer ursprungligen från Nordamerika. Den förekommer främst i södra Sverige, men finns även i andra delar av landet på grund av illegala utsättningar med spridning av kräftpest som följd. Flodkräfta hittas främst i västra Svealand och längs Norrlandskusten.


Fångstmetoder

Kräftor fiskas med burar som kallas för mjärde.

WWFs råd