Gädda

Esox lucius

Gäddan är en rovfisk som nästan uteslutande lever av annan fisk, inte sällan av andra gäddor. Den kan ta byten som är upp till en tredjedel av dess egen vikt.

Gäddan är en solitär och revirlysten fisk som gärna håller till i vassruggar och leker i grunda vikar. Den kan bli 1,5 meter lång och väga mer än 25 kg, men sådana exemplar är mycket ovanliga.


Förekomst

Gädda finns i sjöar och åar i hela Europa samt i brackvatten längs hela Östersjökusten.


Fångstmetoder

Gädda fiskas med garn, ryssjor, långlina och krokredskap.

WWFs råd