Havskatt

Anarhichas lupus, Anarhichas spp

Havskatten är en långsamväxande enstöring som håller till i klippskrevor. Lupus, det vetenskapliga artnamnet, betyder varg och syftar på den breda munnen med de kraftiga tänderna.

Havskatten äter gärna sjöborrar, krabbor, eremitkräftor, musslor och sjöstjärnor. Den lever på sand- eller lerbottnar med stenblock på 10–500 meters djup. Havskatten kan bli upp till 125 cm lång och väga drygt 25 kg.


Förekomst

Havskatten förekommer från Spetsbergen till Amerikas nordöstra havskust samt ner till Medelhavet och Biscayabukten. Den finns även i Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak och ända in till Öresund.


Fångstmetoder

Havskatt fångas med ringnot och krok, samt som bifångst i annat trålfiske.

WWFs råd