Havskräfta

Nephrops norvegicus

Havskräftan håller mestadels till i tunnlar och hålor som den gräver i mjuka bottnar på 30 till 250 meters djup.

Havskräftan är ett väl kamouflerat rovdjur som kommer fram på natten för att jaga. För att hitta sitt byte använder den luktsinnet som sitter i små borst på antennerna. En fullvuxen hanne kan mäta 24 cm från panntagg till stjärtspets. Honorna som är något mindre blir ca 17 cm långa. Befruktningen sker under sommaren, men äggen kläcks inte förrän följande år.


Förekomst

Havskräftan finns längs hela den europeiska Atlantkusten från Norge till Portugal samt i Skagerrak och Kattegatt.


Fångstmetoder

Havskräfta fiskas med bur och bottentrål som i vissa områden har sorteringsrist för att minska bifångst.

WWFs råd