Hoki, Chilensk hoki

Macruronus novaezelandiae, Macruronus magellanicus

Hokin är en vanlig matfisk med blågrön ovansida, silverfärgade sidor och buk, vassa tänder och underbett.

Hokin är en relativt snabbväxande rovfisk som lever på 400–1 000 meters djup där den bildar stora stim. Den äter framförallt småfisk, men fångar även bläckfiskar och kräftdjur. Hokin tillhör kummelfamiljen och kan bli 60–120 cm lång.


Förekomst

Hokin förekommer i alla tempererade hav, inklusive större delar av Atlanten, södra Stilla havet, Medelhavet och Svarta havet.


Fångstmetoder

Hoki trålas med pelagisk trål* i öppna vattenmassan, samt med bottentrål. Fisket sker med stora fartyg som kan fiska på djupt vatten och fångsten tas om hand direkt ombord. Hokin fiskas även med ringnot och krok, samt fås som bifångst i annat trålfiske.

*med pelagisk trål fångar man fisk  som lever i det öppna havet

WWFs råd