Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Kolja är en torskfisk med en tydlig svart fläck bakom bröstfenan.

Koljan livnär sig på bottendjur som små kräftdjur, ormstjärnor, musslor och havsborstmaskar. Den kan bli en meter lång och väga hela 14 kg. Tillväxten varierar mycket. I Nordsjön blir koljan könsmogen när den är 30–40 cm lång och tre–fyra år gammal.


Förekomst

Koljan förekommer i Nordsjön, Barents hav och utanför Island och Färöarna.


Fångstmetoder

Kolja fiskas med trål, garn och långlina.

WWFs råd