Hummer

Homarus gammarus, Homarus spp, Homarus americanus

Hummern är fredad under sommarhalvåret då äggläggning och befruktning sker.

Hummern lever på steniga bottnar på grunt vatten, där den kan hitta en bohåla att gömma sig i under dagen. Hummern är framförallt aktiv på natten. Den äter alla slags bottenlevande djur, till exempel musslor, snäckor och sjöborrar. Humrar lever länge och kan bli upp till 60 år gamla. De blir oftast kring 30 cm långa och väger ca 1 kg, men deras maximala storlek ligger på hela 50 cm och 4 kg. Ålder för könsmognad varierar men sker ofta vid 4–8 års ålder.


Förekomst

Hummern lever längs kusterna i större delen av Europa, dock inte i Östersjön eller runt Island. Vid Nordamerikas kust finns arten Homarus americanus.


Fångstmetoder

Hummer fångas med trål eller i burar som kallas tinor, vilket är en skonsam fiskemetod.

WWFs råd