Kungskrabba

Paralithodes camtschaticus

Kungskrabban kan ha en benvidd på hela 1,8 meter och väga mer än sju kilo.

Kungskrabban förekommer oftast på relativt grunda vatten, men vandrar ner till djupare vatten under våren och sommaren.  Den äter musslor, snäckor och bottenlevande ryggradslösa djur.

Kungskrabban är storväxt. Dess skal brukar vara brunaktigt på ovansidan och ljusare undertill, och är försett med taggar. Parningen sker under våren, strax efter att honorna ömsat skal. Unga kungskrabbor kan innan de blir könsmogna tidvis samlas i stora grupper, så kallade kolonier, på upp till 100 000 individer.


Förekomst

Kungskrabban finns i nordöstra Atlanten, Barents hav och i Stilla havet.


Fångstmetoder

Kungskrabba fångas främst med bur.

WWFs råd