Långa

Molva molva

Långan tillhör familjen torskfiskar. I Sverige är långan kanske mest känd som lutfisk.

Långan tillhör familjen torskfiskar. I Sverige är långan kanske mest känd som lutfisk. Långa är en rovfisk som trivs bäst på hårdbottnar på 25–1000 meters djup – gärna där det finns klippor, stenblock och skeppsvrak. Långan lever ensam eller i små stim. Födan består främst av fisk men den äter även ryggradslösa bottendjur.


Förekomst

Långa finns i Kattegatt, Skagerrak, sydvästra Östersjön samt i hela nordvästra Atlanten från Barents hav och Island till Biscayabukten. Långa kan påträffas i Medelhavet även om detta är sällsynt.


Fångstmetoder

Långan fångas med trål, främst som bifångst vid torsk- och havskräftfiske.

WWFs råd