Lubb

Brosme brosme

Lubben kännetecknas av sin enda långsträckta ryggfena samt en skäggtöm på hakspetsen. Den kan bli upp till cirka 120 cm lång.

Lubb föredrar hårdbottnar. Arten lever ensam eller i mindre stim. Dess föda består av kräftdjur, blötdjur och fisk. Leken sker på djupt vatten under april–juli.


Förekomst

Lubb finns i Skagerrak, längs Bohuskusten samt i Nordatlanten från Barents hav och ner längs Nordsjökusten. Den påträffas även i vattnen runt Island och Grönland samt längs delar av den nordamerikanska östkusten.


Fångstmetoder

Lubb fångas med långlina och som bifångst vid annat fiske.

WWFs råd