Makrill

Scomber scombrus

Nästan varje sommar rapporteras det att späckhuggare siktats nära Västkusten, när de följer stim av makrill.

På jakt efter föda förflyttar sig makrillen i stim med perfekt synkroniserade rörelser. Eftersom den saknar simblåsa hindras den inte av vattentryckets förändringar och kan göra blixtsnabba dykningar och uppstigningar. Makrillen avverkar långa sträckor då den vandrar mellan olika vattenområden. Födan består huvudsakligen av djurplankton som den filtrerar genom sina gälar. Större individer tar även småfisk. Makrillen blir könsmogen vid tre–fyra års ålder och är då cirka 30–35 cm lång. Den kan leva till en ålder av 20 år.


Förekomst

Makrill finns i hela Nordatlanten och Medelhavet. Sommartid är makrillen en vanlig gäst i Skagerrak och Kattegatt.


Fångstmetoder

Makrill fiskas med trål, ringnot, garn och lina.

WWFs råd