Piggvar, Slätvar

Scophthalmus maximus, Scophthalmus rhombus

En vuxen piggvar kan bli en meter lång och väga upp till 25 kg.

Piggvaren är huvudsakligen bottenlevande och håller till på sand- och stenbottnar på 20–80 meters djup. Dess föda består främst av fiskar, kräftdjur och ryggradslösa djur. Leken sker under perioden april till augusti.


Förekomst

Piggvaren finns i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och i Östersjön upp till Ålands hav. Den finns även längs hela Atlantkusten från Island till norra Norge, samt söderut utanför Marocko och i hela Medelhavet.


Fångstmetoder

Piggvaren fiskas huvudsakligen med garn i Östersjön kring Öland, Gotland och i Nordsjön. Den fångas även som bifångst i fiske med trål, snurrevad och långlina. Det finns även odlad piggvar, främst från Spanien.

WWFs råd