Piggvar, Slätvar

Scophthalmus maximus, Scophthalmus rhombus

En vuxen piggvar kan bli en meter lång och väga upp till 25 kg.

Piggvaren är huvudsakligen bottenlevande och håller till på sand- och stenbottnar på 20–80 meters djup. Dess föda består främst av fiskar, kräftdjur och ryggradslösa djur. Leken sker under perioden april till augusti.

Slätvar är tunnare, slankare och lite mindre i storlek än piggvar. Till skillnad från piggvar har den små, tätt liggande fjäll men saknar piggvarens karakteristiska taggar. Slätvaren kan väga upp till 7 kg och bli 75 cm lång. Slätvaren kan bilda hybrider genom att para sig med sin nära släkting piggvaren.


Förekomst

Både slätvar och piggvar finns i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Piggvaren är även ganska allmän i Östersjön norrut till Ålands hav och Skärgårdshavet, till skillnad från slätvaren som är mycket sällsynt i södra Östersjön Båda arter finns längs hela Atlantkusten från Island och norra Norge söderut till Marocko samt i hela Medelhavet.


Fångstmetoder

Piggvaren fiskas huvudsakligen med garn i Östersjön kring Öland, Gotland och i Nordsjön. Den fångas även som bifångst i fiske med trål, snurrevad och långlina. Det finns även odlad piggvar, främst från Spanien. Slätvar i svenska vatten fångas både i bottentrål och garn och som bifångst i fisket efter tunga och rödspätta.

WWFs råd