Pilgrimsmussla, Kammussla

Pecten maximus, Pecten jacobaeus, Agropecten purpuratus, Patinopecten yessoensis

Pilgrimsmusslor är inte fastsittande som vissa andra musslor utan kan simma korta sträckor.

Pilgrimsmusslor är inte fastsittande som vissa andra musslor utan kan simma korta sträckor. Pilgrimsmusslor kallas även kammusslor och lever på sandbotten, delvis nergrävda, där de filtrerar sin föda. De äter döda djur- och växtrester samt plankton. Kammusslan är tvåkönad. Leken sker under sommaren.


Förekomst

Kammusslan lever längs hela Atlantkusten, från Spanien till Nordnorge, samt runt de brittiska öarna. I svenska vatten finns den från Bohuslän och söderut till Kattegatt.


Fångstmetoder

Kammusslan fångas med trål eller tas upp med speciella skrapor. Den tas också som bifångst vid annat fiske. Även odling förekommer.

WWFs råd