Regnbåge, Stillahavslax, Silverlax

Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch

Regnbågen har sitt ursprung i västra Nordamerika och i Nordostasien men den infördes till Europa redan under 1880-talet.

I regnbågens ursprungsområde finns tre typer: de som lever i bäckar och åar, de som lever i sjöar och de som lever i havet men vandrar upp i sötvatten för att leka. Regnbågen är en laxfisk. Kallas även regnbågslax.


Förekomst

Regnbågen tillhör släktet Oncorhynchus, Stillahavslaxar, vars naturliga utbredningsområde sträcker sig från nordöstra Asien till västra Nordamerika. Regnbåge finns också i inlandsvatten från Skåne till Mälardalen. Förvildad regnbåge förekommer längs Skånekusten och södra Östersjön.

Fångstmetoder

Regnbåge odlas i nätkassar bland annat i Sverige, Norge och Finland. I övriga Europa odlas den i dammar. Den utplanteras för sportfiske men förökar sig sällan i vårt land.

WWFs råd