Regnbåge, Pinklax, Kungslax, Silverlax

Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch

Stillahavslaxar (Oncorhynchus) är ett släkte inom familjen laxfiskar med ett antal laxartade fiskarter som lever i Stilla havsregionen. Släktet omfattar 12 arter däribland regnbåge (O. mykiss), puckellax (O. gorbuscha), kungslax (O. tshawytscha) och silverlax (O. kisutch).

Mest känd som matfisk i Sverige är regnbågen, eller regnbågslax som den också kallas. Den har sitt ursprung i västra Nordamerika och i Nordostasien men den infördes till Europa redan under 1880-talet. I regnbågens ursprungsområde finns tre typer: de som lever i bäckar och åar, de som lever i sjöar och de som lever i havet men vandrar upp i sötvatten för att leka.


Förekomst

Stillahavslaxars naturliga utbredningsområde sträcker sig från nordöstra Asien till västra Nordamerika. Regnbåge finns också i inlandsvatten från Skåne till Mälardalen. Förvildad regnbåge förekommer längs Skånekusten och södra Östersjön.

Fångstmetoder

Stillahavslaxar fiskas med garn, ringnot, dörjlinor eller bur. Stillahavslaxar är till största delen fiskade även om det blir allt vanligare att den odlas. Regnbågen är ett undantag och odlas i nätkassar bland annat i Sverige, Norge och Finland. I övriga Europa odlas den i dammar. Den utplanteras för sportfiske men förökar sig sällan i vårt land.

WWFs råd