Rocka

Raja spp (Raja clavata) / Elasmobranchii

Mantan, jätterockan, kan bli mer än sju meter mellan vingspetsarna och kan väga uppåt två ton.

Det finns cirka 200 arter av rocka i världen, varav ett tiotal arter förekommer utanför den svenska västkusten. Där kan den som har tur stöta på knaggrockan. Den kan bli 120 cm lång och väga upp till 18 kg. Knaggrockan är bottenlevande och trivs på djup mellan 20–300 meter. Rockor jagar framförallt plattfiskar, krabbor och andra bottenlevande djur.

Allt fiske efter rocka är förbjudet i svenska vatten.


Förekomst

Rockor finns i alla världens hav, ända från Arktis till Antarktis. Vissa arter lever i sötvatten.


Fångstmetoder

Rockor fångas med garn, långlina och som bifångst vid fiske med trål och garn, samt vid torsk- och tonfiskfiske. Fisket efter rocka i tropiska vatten resulterar ofta i oönskade bifångster av sköldpaddor, fåglar och marina däggdjur.

 

WWFs råd