Rödspätta, Stillahavsspätta

Pleuronectes platessa, Lepidopsetta spp

Rödspättan är en rödfläckig plattfisk med båda ögonen på höger sida.

Rödspättan är en bottenlevande fisk som håller till på öppna sand- och stenbottnar ned till 200–250 meters djup. Rödspättan är huvudsakligen marin, men trivs även bra i bräckt vatten. Den äter bottenlevande ryggradslösa djur och fisk. Leken sker vanligtvis under vintern.


Förekomst

Arten förekommer i Skagerrak, Kattegatt och i Östersjön upp till Gotland. Den finns längs hela den europeiska kusten och en bit in i Medelhavet. De viktigaste lekplatserna ligger utanför den holländska och belgiska kusten. Rödspätta påträffas även runt Island och Färöarna.


Fångstmetoder

Rödspätta fångas huvudsakligen med garn och trål.

WWFs råd