Sill, Strömming

Clupea harengus

Sillen har i många sekler varit, och är fortfarande, en viktig matfisk i Norden.

Sillen är en stimfisk och finns i flera olika bestånd med varierande tillväxt, vandringsmönster och lektid. Sillen i östra Östersjön till Bottenhavet kallas strömming, medan arten på västkusten går under namnet sill. Östersjösillen är vårlekande och Nordsjösillen höstlekande. Sillen återvänder gärna till samma lekplats år efter år. Beroende på bestånd blir sillen könsmogen vid 3–9 års ålder. Leken sker över sand- och grusbottnar på 0–40 meters djup men sillen lever på djup ner till 200 meter. Dess föda består huvudsakligen av kräftdjur. I Östersjön ingår även storspigg och andra småfiskar i dieten.


Förekomst

Sillens utbredningsområde är stort och omfattar hela norra Atlanten. Den finns även längs hela den svenska kusten.


Fångstmetoder

Sill fiskas med trål, ringnot och garn.

WWFs råd