Tunga, Sjötunga, Bergtunga

Solea solea, Microstomus kitt

Tunga eller så kallad sjötunga är en populär plattfisk som förekommer i svenska fiskdiskar.

Sjötunga är en plattfisk som tillhör släktet Solea. Tungan lever på grunt vatten invid strandkanten och längre ut till havs på djup ner till cirka 150 meter.  Tungans ögon är placerade tätt ihop på kroppens högra sida vilket tillåter den att lurpassa på sina byten halvt nergrävd i sanden. Dess föda består främst av bottenlevande ryggradslösa djur. Leken sker under april–augusti på relativt grunt vatten utmed Jyllands västkust. Sjötungan kan bli upp till 70 cm lång och väga upp till tre kg.

 


Förekomst

Tunga finns i Europa längs Atlantkusten, i Medelhavet, i sydvästra Svarta havet och längs Afrikas kust. I Sverige finns den i Skagerrak och Kattegatt ner till Öresund.


Fångstmetoder

Tunga fångas huvudsakligen med trål och garn.

WWFs råd