Sjurygg, Stenbitsrom, Kvabbso

Cyclopterus lumpus

Sjuryggen är en ensamlevande art som vandrar över stora avstånd. Honan kallas kvabbso och hennes rom saluförs på marknaden som stenbitsrom.

Sjuryggen hittas på steniga och algbevuxna bottnar mellan grunda och stora djup. Den har ett egendomligt utseende med tjock knölig hud utan fjäll, och rader av taggiga vårtknölar längs sidorna av kroppen och ryggen. Hos äldre exemplar bildar den främre ryggfenan en tjock hudkam. Dess bukfenor är ombildade till en rund sugskiva. Honan kan bli 63 cm lång, hanen endast 35 cm. Sjuryggen blir könsmogen vid 3–5 års ålder. Leken sker nära stranden. Födan består av kräftdjur, maskar, maneter och småfiskar.


Förekomst

Sjuryggen finns längs kusterna i norra Atlanten. I svenska vatten lever sjuryggen längs kusten från Bohuslän och ända upp till Luleå skärgård.


Fångstmetoder

Sjurygg fiskas huvudsakligen med trål och garn. Fångas ofta som bifångst i andra fisken.

WWFs råd