Skarpsill

Sprattus sprattus

Skarpsillen lever i stora stim, både nära kusten och ute till havs.

Skarpsillen liknar sillen men är mindre som fullvuxen. Precis som för sillen kan bestånden variera kraftigt i storlek. Förutom till mat (brisling) används skarpsill som fiskfoder i odlingar av andra arter, som till exempel lax. Den håller sig på djupare vatten under dagen och närmare ytan under natten, och övervintrar på djupt vatten. Leken sker i öppet vatten under perioden februari till augusti.


Förekomst

Skarpsillen finns i östra Atlanten, Medelhavet och Svarta havet samt i hela Östersjön med undantag för Bottenviken.


Fångstmetoder

Skarpsill fiskas med trål och ringnot. Lysfisket efter skarpsill på västkusten kan ge höga bifångster om det sker på grunt vatten, med djup mindre än 50 meter.

WWFs råd