Tilapia

Oreochromis niloticus

Tilapian kan bli över tio år gammal och väga upp till ungefär fem kg.

Tilapia är en tropisk art som odlas i sjöar eller dammar sedan mer än 3 000 år tillbaka. Den kommer ursprungligen från Afrika där den finns i vilt tillstånd. Arten är allätare och väljer bland plankton, ryggradslösa djur och andra bottenlevande organismer. Könsmognad nås vid ca 5–6 månaders ålder och honan ruvar äggen i sin mun. Efter 1–2 veckor kläcks äggen och fiskynglen simmar ut. Numera förekommer även odling av Tilapia i slutna landbaserade recirkulerande system [RAS].


Förekomst

Tilapia odlas i flera asiatiska länder som Kina, Indonesien och Thailand men även Egypten och Brasilien är stora producentländer.


Odlingsmetoder

Tilapia odlas i dammar, kassar eller i slutna RAS system.

WWFs råd