Torsk, Stillahavstorsk

Gadus morhua, Gadus macrocephalus

Torsken är en av våra mest älskade matfiskar.

Torsken är en havslevande art som även trivs i brackvatten. Den håller till i kalla nordliga vatten på 5–600 meters djup. De stora bestånden i Atlanthavet är vandringsfiskar som rör sig hundratals kilometer mellan lekplatserna och de områden där de söker föda. Östersjötorsken blir könsmogen när den är mellan 35 och 60 cm lång.


Förekomst

Torsken finns i hela norra Atlanten och i Europa, från Barents hav ned till Frankrikes västkust, samt i alla svenska havsområden.


Fångstmetoder

Torsk fångas med långlina, garn eller trål. Fiske med bur prövas också.

WWFs råd